Image Alt

Author: pencil2pixel

  /  Articles posted by pencil2pixel

In de toeristische visie, die de raad vorig najaar unaniem heeft vastgesteld, is de toekomst van de Wighenerhorst opgenomen. Op 22 april is in de raadsvergadering gedebatteerd over deze toekomst.

Afgelopen donderdag, 28 januari, stond de beslisnota ‘Verzoek tot principe-besluit windpark Bijsterhuizen’ op de agenda van de raad. Deze nota heeft drie beslispunten waarvan het mogen afwijken van de maximale tiphoogte van 150 meter

In deze nieuwsflits blikt de fractie terug op de raadsvergadering van donderdag 9 juli, daarnaast wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan het fractiestandpunt rondom de mogelijke fusie met Druten.