Image Alt

januari 2021

  /    /  januari

Afgelopen donderdag, 28 januari, stond de beslisnota ‘Verzoek tot principe-besluit windpark Bijsterhuizen’ op de agenda van de raad. Deze nota heeft drie beslispunten waarvan het mogen afwijken van de maximale tiphoogte van 150 meter