Verkiezingsprogramma

2022 - 2026

Kernachtig Wijchen een onafhankelijke lokale partij. Wij hebben onze wortels diep in de samenleving van Wijchen en de kernen. De partij is niet gebonden aan landelijke politieke partijen, groepen of geloof.

De leden van Kernachtig Wijchen zijn een afspiegeling van onze samenleving met verschillende sociale achtergronden. Kernachtig Wijchen geeft haar eigen kleur aan de gemeente.

Kernachtig Wijchen neemt verantwoordelijkheid en gaat voor echte oplossingen. Leden van Kernachtig Wijchen zijn dichtbij en aanspreekbaar. Wij luisteren aan de keukentafel naar wat onze inwoners echt bezighoudt. Wij denken mee en geven altijd antwoord.

Bij ieder belangrijk onderwerp organiseren we een denktank, waarbij de lokale samenleving onze adviseur is. Samen zoeken wij voor elk probleem naar oplossingen, ideeën en denken we vooruit. Kernachtig Wijchen is een teamspeler in de gemeente en in de regio.

Wat ons verbindt?

Mensen in Alverna, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur, Niftrik, Woezik en Wijchen

Onze belangrijkste pijlers

THUIS VOELEN = fijn wonen, leven en werken

SAMEN DOEN   = vrijwilligers dragen Wijchen

DORPS EN GROEN = dorpse karakter en groene ruimte koesteren

SOCIAAL EN BETROKKEN = zwakkeren mogen niet afhaken

DOORDACHT DUURZAAM = stap voor stap naar een duurzame wereld

BLIK VOORUIT = stabiele koers, krachtig en financieel gezond

KERNACHTIG WIJCHEN KIEST VOOR…

Een fijne samenleving dichtbij, in een wereld die globaliseert. Door alle media is de hele wereld binnen handbereik. Er komt steeds meer informatie op ons af. Mensen ervaren soms minder binding.

Kernachtig Wijchen heeft haar ogen open voor de wereld om haar heen, maar richt zich op de lokale samenleving. Want samenleven doe je lokaal, met je buren in de straat, samen in de wijk en het dorp, op school en bij je sportvereniging.

De kracht zit lokaal. Samen zijn wij de gemeente. Betrokken inwoners en vrijwilligers dragen Wijchen en de kernen, samen met professionals. Samen zijn we verantwoordelijk voor een succesvolle samenleving waar iedereen zich thuis voelt.

Wij kiezen voor:           

 • een fijne samenleving dichtbij – de kracht zit in je directe omgeving;
 • dorp, wijk, buurt en straat – daar gebeurt het, niet in Den Haag of op het gemeentehuis;
 • je thuis voelen in een dorp met een eigen karakter en kwaliteiten;
 • maatwerkoplossingen in plaats van algemene oplossingen;
 • gezond verstand in plaats van vastgeroeste patronen;
 • openstaan voor ideeën uit de samenleving, geen voorgedrukte plannen vanuit een kantoor;
 • een gemeente die helpt in een faciliterende of uitvoerende rol;
 • een gemeente die uitgaat van ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’;
 • een gemeente die er is voor haar inwoners en niet andersom.

KERNACHTIG WIJCHEN WERKT…

Als samenwerkingspartner in de gemeenteraad en het College. Kernachtig Wijchen heeft sinds de oprichting in 2010 een grote bijdrage geleverd aan de koers van onze gemeente. Een grote partij maakt krachtig besturen mogelijk. Goed besturen doe je altijd samen in een coalitie met andere partijen!

Aan de hand van vijftien thema’s lees je wat onze plannen en ideeën zijn voor de toekomst. Lees je mee?

 

SPEERPUNTEN VAN KERNACHTIG WIJCHEN OP ACTUELE THEMA’S

De standpunten van Kernachtig Wijchen staan in ons verkiezingsprogramma. Deze kunt u volledig lezen door deze te downloaden. Hieronder onze speerpunten op de belangrijkste thema’s.

1. Speerpunten Wonen en Bouwen:

 • Zeker 3000 extra woningen, versnellen waar mogelijk
 • Ook bouwen in kernen
 • Betaalbare woningen die betaalbaar blijven
 • 450 sociale huurwoningen erbij
 • Zorg-voor-elkaar-woning
 • Kwaliteit voorop, gevarieerde wijken
 • Meer kansen voor jongeren en starters
 • Woningen op maat voor senioren
 • Wonen met zorg dichtbij
 • Met een beperking midden in samenleving
 • Woningen delen en splitsen
 • Terughoudend met bouwen in buitengebied
 • Lokale doorstromers krijgen voorrang
 • Thuis voelen

2. Speerpunten Leefbaarheid:

 • Oude wijken, nieuwe kansen
 • Leefbare kernen: aan de slag met dorpsontwikkelings-plannen
 • Hart van Zuid is vliegwiel voor Wijchen-Zuid
 • Doorpakken met TKWM en Kraanvogelgebied
 • Beter ontmoeten, levendige pleinen
 • Kansen voor dorpsondersteuners
 • Springlevend voor jongeren
 • Jongeren maken Wijchen
 • Zuinig op dorps karakter en identiteit

3. Speerpunten Werk en Sociaal beleid:

 • Iedereen kan meedoen: regels verbeteren en vereenvoudigen
 • Mensen met afstand tot werk ondersteunen naar werkfit
 • Kinderen mogen niet de dupe zijn van armoede
 • Meer mensen helpen van bijstand naar werk
 • Senioren blijven meedoen
 • Lokale ondernemers betrekken bij uitstroom bijstand

4. Speerpunten Duurzaamheid en klimaat:

 • Doordacht duurzaam: met realisme vooruit
 • Stimuleren en kansen pakken
 • Windenergie op afstand van woonkernen
 • Ruimte voor zonnepanelen op weg naar energieneutraliteit
 • Goede voorbeeld en innovatie stimuleren
 • Meer fiets: treinstation als regionaal fietsknooppunt
 • Energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen
 • Proef grofvuil dichtbij inzamelen

5. Speerpunten Verenigingen, recreatie en sport:

 • Verenigingen blijven steunen
 • Taken verenigingen verlichten waar nodig
 • De jeugd naar buiten: pumptrack als voorbeeld
 • Buurtsportcoaches: meer bewegen voor iedereen
 • Zwembad opknappen
 • Sportparken breder benutten

6. Speerpunten Zorg en gezondheid:

 • Kwaliteit van zorg staat voorop
 • Zorg en gezondheid dichtbij
 • Contact stimuleren, vereenzaming tegengaan
 • Zorg voor de mantelzorg: waarderen en steunen
 • Gezondheid en preventie voor een vitale gemeenschap
 • Werk maken van meedoen voor mensen met beperking

7. Speerpunten Onderwijs:

 • Onderwijs dichtbij: onderwijs in kernen handhaven
 • Meer brede scholen, bijvoorbeeld in Wijchen-Zuid en Hernen
 • Voet- en fietsverkeer naar scholen stimuleren
 • Muziekonderwijs behouden
 • Betere aansluiting onderwijs en bedrijf

8. Speerpunten Cultuur, kunst, historie en toerisme:

 • Kunst en cultuur bereikbaar voor inwoners
 • Lokale parels in de schijnwerper
 • Kansen toerisme versterken
 • Meer aandacht voor historie rondom centrum
 • Theater en museum koesteren
 • Lokale evenementen blijven steunen

9. Speerpunten Buitenruimte en groen:

 • Groene wijken, schone straten
 • Terugdringen zwerfafval
 • Gevarieerde en gezonde buitenruimte
 • Meer bloemrijke bermen
 • Meer bomen: bij kappen, twee nieuwe bomen
 • Mens en dier delen ruimte, minder afsluiten
 • Koesteren groene long Valendries en Woezik
 • Kansen voor Alverna’s berg voor recreatie en sport
 • Speelplek voor honden

10. Speerpunten Bereikbaarheid en verkeer:

 • Meer ruimte voor voetganger en fiets, auto te gast
 • Gratis parkeren centrum blijft, lang parkeren op loopafstand
 • Goede fietsverbinding tussen kernen
 • Investeren in fietsstraten
 • Beter parkeren in nieuwbouwwijken
 • Veilig over spoor, fiets er onderdoor
 • Station Wijchen-West verkennen
 • Minder landbouwverkeer door de kernen
 • Veilige oversteek naar Loonse Waard
 • Minder overlast verkeersgeluid

11. Speerpunten Buitengebied:

 • Buitengebied koesteren en versterken
 • Ruimte goed verdelen, versnippering tegengaan
 • Kansen voor ontwikkeling agrarische bedrijven
 • Meer wandel- en struinpaden
 • Gevaarlijke bermen aanpakken
 • Beperken nieuwbouw in open buitengebieden

12. Speerpunten Economie en ondernemen:

 • Extra werkgelegenheid op Bijsterhuizen en Breekwagen
 • Lokale ondernemers faciliteren
 • Centrum bruisend en vitaal houden
 • Gratis parkeren, ook ondergronds
 • Winkelcentra elkaar meer laten versterken
 • Overbodige regels afschaffen
 • Oplossingen voor arbeidsmigranten

13. Speerpunten Veiligheid:

 • Meer toezicht zichtbaar op straat
 • Inzet camera’s waar nodig
 • Samen opletten: BOA’s en politie staan er niet alleen voor
 • Straatcoaches voor preventie
 • Extra aandacht voor vuilstort, asociaal parkeren en overlast
 • Aandacht voor veiligheid bedrijventerreinen

14. Speerpunten Regionale samenwerking:

 • Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) is de basis voor kwaliteit, dienstverlening en regionale samenwerking
 • Wijchen is teamspeler voor aanpak complexe thema’s
 • Verdere regionale samenwerking moet bijdragen aan een betere kwaliteit dienstverlening
 • Geen fusie-initiatieven

15. Speerpunten Financiën:

 • Stabiele koers
 • Financieel gezond blijven
 • Goede voorzieningen met lage lasten
 • Ruimte houden om te investeren, ook op de lange termijn
 • Tekort op Haagse bijdragen niet oplossen met lokaal geld
 • Sluitende begroting, OZB is geen sluitpost