Coalitieakkoord Samen het verschil maken

2022 - 2026

Onder het motto ‘Samen het verschil maken’ willen we dat iedereen meedoet en zich gehoord voelt. We behouden we het mooie van Wijchen, terwijl we ook bouwen aan onze toekomst. Dat doen we niet alleen, maar juist met de samenleving én met de gehele gemeenteraad.

Daarbij zien we drie thema’s als rode draad voor dit akkoord.

Wijchen is er voor de inwoners

De gemeente Wijchen is er voor de inwoners. Helaas voelt dat niet voor iedereen zo. Het vertrouwen in de politiek en de overheid staat overal onder druk. Daarom is het belangrijk dat inwoners zich betrokken voelen bij Wijchen en hun stem laten horen. We willen dat mensen meedoen en zich gehoord voelen. Daar blijven we aan werken.

Wijchen houdt koers

In onze gemeente is het fijn wonen, werken, ondernemen en ontspannen. En nog steeds maken we elke dag Wijchen een stukje beter. Denk aan onze plannen voor Wijchen- West en Hart van Zuid. Maar de wereld om ons heen verandert. Klimaatverandering, inflatie, stijgende rente en onrust in de wereld zorgen voor een onzekere toekomst. Daarom is het belangrijk om koers te houden op de grote opgaven van morgen, zoals woningbouw en duurzaamheid. Zo zorgen we dat we klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

 

Wijchen is teamspeler in de regio

We kunnen grote uitdagingen als woningbouw, klimaat, bereikbaarheid en werkgelegenheid niet alleen aanpakken. Dat doen we samen met onze buurgemeenten in de regio. Juist door samen te werken kunnen we onze ambities waarmaken en nemen
we verantwoordelijkheid als betrouwbare partner.

De komende vier jaar zetten we hier de schouders onder. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich hier thuis voelt. Want samen maken we verschil.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

Dit coalitieakkoord bevat een aantal aandachtspunten vanuit het motto: De gemeenten is er voor haar inwoners. Niet andersom. Daarbij is vertrouwen de basis.

Samen met inwoners, partners en andere politieke partijen, waarvan we hopen dat zij met ideeën en initiatiefvoorstellen komen, gaan we hier aan werken.