Lid worden

Wilt u lid worden van onze vereniging dat kan! De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar.
Neemt u svp contact op met het secretariaat via onderstaand formulier. Ook als u lid wilt worden van de denktank.

Voor betaling van de contributie gaarne het volgende rekening nummer gebruiken:

NL32RABO 015 32 62 001 o.v.v. Vereniging Kernachtig Wijchen