Verkiezingsprogramma

2018 - 2022

Coalitieakkoord

2018 - 2022

Kernachtig Wijchen is een onafhankelijke lokale partij met haar wortels diep in de samenleving van Wijchen en de acht kernen. De partij is niet gebonden aan landelijke politieke partijen, groepen of geloof. Kernachtig Wijchen neemt verantwoordelijkheid, heeft ideeën en gaat voor oplossingen. Leden van de Kernachtig Wijchen zijn dichtbij, aanspreekbaar en luisteren aan de spreekwoordelijke keukentafel naar wat onze inwoners echt bezighoudt. Wij denken mee, geven altijd antwoord en gaan voor resultaat.

Bij ieder belangrijk onderwerp organiseren we een denktank waarbij de lokale samenleving onze adviseur is. Kernachtig Wijchen en de denktankleden zijn een afspiegeling van de samenleving, met verschillende sociale achtergronden. Kernachtig Wijchen geeft de gemeente een eigen gezicht en is een teamspeler in de regio. Voor ieder probleem zoeken we naar lokale oplossingen. Onze verbindende factor is altijd Wijchen en de kernen.

Onze belangrijkste pijlers:

Thuis voelen, aangenaam wonen, leven en werken

Dorps en groen, dorps karakter en groene ruimte koesteren

Sociaal en betrokken, allerzwaksten mogen niet afhaken

Samen doen, vrijwilligers dragen Wijchen

Blik vooruit, duurzaam en financieel gezond blijven

Anders denken – samen doen. Onder het motto ‘Anders denken – Samen doen’ bouwen wij de komende jaren verder aan een vitale samenleving in Wijchen. Wij gaan verder met het beleid dat wij in 2014 hebben ingezet, hoewel het perspectief er nu wat anders uitziet. Door vroegtijdig te anticiperen op de financiële crisis hielden we grip op de bedrijfsvoering. Maar met de decentralisaties in het sociale domein in het vooruitzicht wacht ons een nieuwe uitdaging. Wij zien kansen om deze nieuwe taken tot een succes te maken. Met gerichte doelen voor ogen vervolgen we dus onze koers. Met blijvende aandacht voor kwaliteit en kostenbewustzijn en met
oog en oor voor de menselijke maat. Want waar kwetsbare mensen ons echt nodig hebben, moeten zij een beroep op ons kunnen doen. Daarnaast zijn en blijven we alert op veranderingen in de samenleving.