Toelichting standpunt fusie

Beste lezer,

de fractie van Kernachtig Wijchen heeft de afgelopen maanden de tijd genomen om tot een standpunt te komen. Hierin hebben we 5 stappen gezet:

1. De evaluatie van de werkorganisatie Druten-Wijchen. 
De samenvoeging van de twee ambtenarenorganisaties in 2018 is begin dit jaar geëvalueerd . Ondanks aanloopproblemen blijkt de nieuwe organisatie op de meeste onderdelen goed te functioneren. Het dienen van twee colleges, twee broodheren, blijkt lastig en inefficiënt. Een fusie levert voordelen op. Meer efficiency, kostenbesparing, meer kwaliteit en kennis bij ambtenaren zijn de grootste voordelen.

 

2. Voor- en nadelen opgevraagd in een motie vreemd aan de orde.
We hebben met een ruime raadsmeerderheid in februari een motie ingediend waarin we gevraagd hebben om de voor- en nadelen van een fusie voor onze inwoners op een rij te zetten. De uitkomst hiervan was vooral op bestuurlijk niveau, meer slagkracht en meer invloed in de regio. Indirect zal de inwoner hiervan gaan profiteren. Financieel is er een klein voordeel.

 

3. Bijeenkomsten achterban
Maandelijks komen we als Kernachtig Wijchen samen in een bijeenkomst met onze achterban. Hier bespreken we altijd de actuele thema’s. Voor het thema fusie hebben we drie extra avonden belegd, 20 januari, 16 juni en 29 juni. Tijdens deze avonden hebben samen met achterban gesproken over de fusie, voor- en nadelen gedeeld en kansen en bedreigingen benoemd. Uiteindelijk bleken de voordelen, zeker in de toekomst, groter dan de nadelen.

 

4. Keukentafelgesprekken
Doorgaans voeren we al keukentafelgesprekken. Voor de fusie hebben we de afgelopen maanden ruim 175 “keukentafelgesprekken” gevoerd met inwoners, bedrijven en instellingen. Een hele klus! Goed ontvangen bij gesprekspartners. Het doel was ophalen van info, wat speelt en leeft er. Zorgen over het ophalen van rijbewijs en paspoort, de zichtbaarheid van bestuur en verlies van identiteit; “Wijchen moet Wijchen blijven”! zijn met ons gedeeld. Maar bovenal uitspraken als “onvermijdelijk”, “jullie moeten kiezen anders wordt er straks voor ons gekozen”, “logische stap”, “60.000 inwoners is te klein, je moet nog verder kijken”. Uiteindelijk bleek 69% een positieve grondhouding te hebben.

 

5. Algemene leden vergadering
Tot slot hebben we het fractiestandpunt voorgelegd aan de alv:

– De gemeente Wijchen groeit door als sterke dorpsgemeente, naast de stad Nijmegen. Deze dorpsgemeente kan op termijn de schaal van het Land van Maas en Waal krijgen.

– Inzetten op een bestuurlijke fusie met Druten. Bij de beslismomenten wegen we af of het draagvlak binnen en het belang van de huidige gemeente Wijchen voldoende is gewaarborgd.

 

De ALV stemde eensgezind in met de keuze van de fractie. Dit was een voorwaarde om eindelijk ons standpunt met steun van de leden naar buiten te kunnen brengen.

Onze belangrijkste overwegingen

  • Het Rijk stuurt met allerlei middelen aan op grotere gemeenten. Dit doet het Rijk via hun financiële bijdrage en het overdragen van taken . Er komen steeds meer taken naar de gemeente waar we niet voldoende geld voor krijgen.. We zien dat al jaren bij de jeugdzorg waarvoor onze gemeente al miljoenen heeft moeten inleveren op onze reserves. Als dit doorgaat kunnen we het voorzieningenniveau en lage lasten niet volhouden. Dan moeten óf de belastingen fiks omhoog óf we moeten bezuinigen op bijvoorbeeld wegonderhoud, zwembad sluiten, sportvoorzieningen minder onderhoud, bezuinigen op sociaal vangnet. Allemaal gedwongen keuzes die inwoners en bedrijven direct raken.
  • Door zelf te groeien, eerst met Druten en als andere gemeenten in het Land van Maas en Waal met ons mee willen doen, prima, kunnen we de groei van Nijmegen voor blijven. Een “wijk” van Nijmegen worden dat willen we persé niet! We zien wat er met Lent en Oosterhout is gebeurd. Overkomt ons dit als Wijchen, dan zal Wijchen ècht het karakter verliezen en ophouden te bestaan, kijk ook naar Heesch, Hatert en Neerbosch.
  • De hulpvraag komt van de gemeente Druten. Druten heeft al in 2016 aangegeven samen te willen gaan met Wijchen. De noodzaak is in Druten, met ruim 18.000 inwoners, op dit moment groter dan in Wijchen. De uitkering uit het gemeentefonds (+/-65% van de inkomsten) is onder andere afhankelijk van het aantal inwoners. Gooien wij als gemeente Wijchen de deur dicht dan zal er om ons heen toch samenwerking gezocht (moeten) worden en komt Wijchen op een eiland in de regio te liggen. Dat houden we als Wijchen op de langere termijn niet vol en dan zal er voor ons gekozen gaan worden. Wij houden graag zelf de regie, blijven graag zelf aan het stuur.
  • Belangrijke voorwaarden voor Kernachtig Wijchen zijn; Een gemeente met een dorps karakter en dito woon- en leefklimaat, menselijke maat, sociaal betrokken, goede voorzieningen en lage lasten. Willen we dit ook voor onze kinderen en kleinkinderen behouden. Daar voor moeten we nú onze verantwoordelijkheid nemen! Een vijfentachtigjarige geboren en getogen inwoner uit Wijchen zei tijdens een gesprek tegen mij; “Twan, je hoeft het niet meer voor mij te doen, maar doe het voor mijn kleinkinderen, maak een verstandige keuze en neem je verantwoordelijkheid, ga voor de fusie met Druten en probeer Beuningen ook mee te krijgen”.
  • Wijchen kan op lange termijn alleen Wijchen blijven door te groeien. Wijchen is de loop der jaren natuurlijk ook al diverse keren veranderd. Bekijk de foto’s in Blik vol herinneringen ,Wijchen is veranderd, is al gegroeid, maar de Bourgondische Brabantse invloed hebben we vastgehouden. En dat moeten we ook in de toekomst blijven doen. We moeten elkaar blijven groeten op straat en kermis blijven vieren. Dat zal niet veranderen, daar zijn we zelf ook verantwoordelijk voor!

 

De volgende stap is een raadsbesluit voor de uitvoering van een draagvlakonderzoek. Een breed en gedegen onderzoek dat dit najaar gehouden wordt. Wij zijn overtuigd dat ons standpunt op basis van argumenten breed gedragen gaat worden Groeien is de enige optie om Wijchen, Wijchen te laten blijven. Zoals ook Hernen, Hernen is gebleven na de fusie met Wijchen.

 

De uitslag van het draagvlakonderzoek is voor Kernachtig Wijchen bindend. Laat heel duidelijk zijn wij conformeren ons aan de uitslag. In tegenstelling tot wat door sommigen wordt beweerd: er is nog niets besloten!

Zoals gezegd zien we het draagvlakonderzoek vol vertrouwen tegemoet, uiteindelijk wil iedereen het beste voor de gemeente Wijchen.

Zijn er nog vragen? Stel ze gerust. Ik ben ook altijd bereid om langs te komen om een en ander toe te lichten

 

Met vriendelijke groet,
Twan van Bronkhorst
fractievoorzitter
06 129 973 57