Telefoonnummer:  

   Volg ons: 

Nieuwsflits juli

Nieuws vanuit de fractie

In deze nieuwsflits blikt de fractie terug op de raadsvergadering van donderdag 9 juli, daarnaast wordt er uiteraard ook aandacht besteed aan het fractiestandpunt rondom de mogelijke fusie met Druten. 

Kernachtig Wijchen kiest voor de toekomst! 

Maandag 13 juli was het zover. De algemene ledenvergadering van Kernachtig Wijchen. Op de agenda de vertrouwde agendapunten: het financieel verslag en de terugkoppeling vanuit de fractie. Daarnaast het afscheid van twee bestuursleden: Piet Straten en Ruud Thijsen. Piet en Ruud werden bedankt met lovende woorden en natuurlijk een daverend applaus. Ook langs deze weg nogmaals dank mannen! En toen was het tijd voor het agendapunt waar iedereen voor gekomen was. Fractievoorzitter Twan van Bronkhorst schetste de voorgeschiedenis en vertelde over de wijze waarop de fractie haar mening gevormd had. Heel veel keukentafel gesprekken lagen daaraan ten grondslag. En hoe men vanuit de geformuleerde kernwaarden tot een standpunt gekomen is. 

Kernwaarden K8W

  • we waarderen ons dorps woon- en leefklimaat
  • we hanteren de menselijke maat, gaan uit van de eigen identiteit van onze wijken en kernen
  • we zijn sociaal en betrokken bij de mensen die dat nodig hebben
  • we willen goede voorzieningen, tegen lage lasten
  • we nemen als partij verantwoordelijkheid door als het kan mee te besturen