Telefoonnummer:  

   Volg ons: 

Nieuwsflits juni

In deze nieuwsflits een extra bericht vanuit Tim Klinkhamer en Paul Loermans over de thema avond met als onderwerp de voor- en nadelen van een fusie met de gemeente Druten 

 

Dinsdag 16 juni hebben Tim en Paul een thema avond gehouden over de voor- en nadelen van een fusie met Druten. Er waren naast een aantal fractieleden, 12 K8W-leden en niet leden aanwezig en dat natuurlijk keurig in de 1,5 meter opstelling.

 

Tim verzorgde de inleiding. Waar staan we in het proces? De fractie wil luisteren naar leden en achterban; wat vinden zij? Er wordt pas een standpunt ingenomen over het collegevoorstel door de fractie na de ledenvergadering van 13 juli. Vervolgens heeft Paul het collegevoorstel toegelicht: De wereld om ons heen verandert. Of we dat nu leuk vinden of niet. Eén van die dingen is de schaalvergroting die we om ons zien gebeuren en die echt niet alleen maar goed brengt. Kijk naar zorg en onderwijs en je ziet soms doorgeslagen schaal-vergroting.

 

Aan de andere kant zien we dat het takenpakket van gemeenten steeds groter wordt. Ook zien we dat Rijk en provincie niet meer in gemeenten denken maar beleid uitzetten naar regio’s. Bijvoorbeeld de verdeling van het aantal te bouwen woningen gaat niet meer met een aanwijzing van de provincie naar de individuele gemeente maar naar een regio. Die regio is dan verantwoordelijk voor een verdeelplan. Regeren is vooruit zien. Als college hebben we de plicht om te kijken welke kansen en bedreigingen er zijn en daar maken we vervolgens beleid op. Beleid wat ten goede moet komen aan de inwoners van onze gemeente. Kunnen we genoeg woningen bouwen voor onze kinderen straks; hoe moet het met de overgang naar duurzame energie, hoe houden we Wijchen bereikbaar via snelweg en spoor. Dit zijn nog maar een paar onderwerpen die in regioverband besproken worden.

 

Een gemeente van 60.000 inwoners is een sterkere speler dan een van 40.000. Je bent dan de grootste van de kleintjes in de regio Arnhem/ Nijmegen. Schaalvergroting heeft als nadeel dat de afstand tussen inwoner en zijn bestuur groter wordt. Daar zijn wel oplossingen voor maar dat moet je wel goed regelen. Ook hebben inwoners het gevoel identiteit te verliezen zeker als zij vrezen dat de gemeente van naam verandert. Daar moet je niet licht over denken. Je ziet ook dat mensen zich verbonden blijven voelen met hun woonplaats. Batenburgers voelen zich Batenburger. Wijchen blijft Wijchen dat verandert zeker niet. Het college ziet meer voor- dan nadelen en adviseert de raad om te starten met het onderzoek naar een fusie. De eerste stap is dan een onderzoek naar het draagvlak onder inwoners, ondernemers en instellingen.

 

Daarna ontstond een levendige discussie over de voor-en nadelen en de communicatie hierover. De aanwezigen hebben die communicatie gemist en dat wat er gecommuniceerd is was moeilijk te koppelen aan het directe inwoners-belang. Dat zou beter moeten. Ook werd geadviseerd als de fractie instemt met een draagvlakonderzoek dat zij dan vooraf moet aangeven hoe dit er uit komt te zien en wat zij met de uitslag gaat doen. 

 

De volgende achterban gaan we hier weer over spreken die is op maandag 29 juni 19.30 uur. U bent van harte welkom . In verband met de coronamaatregelen vragen wij u zich voorafaan te melden via info@kernachtingwijchen.nl Maandag 13 juli is de ledenvergadering waarbij de leden de fractie adviseren. Hiervoor hebt u reeds een uitnodiging ontvangen. De gemeenteraadsvergadering waarin het collegevoorstel wordt behandeld staat gepland voor 24 september.