Telefoonnummer:  

   Volg ons: 

Nieuwsflits januari

In deze nieuwsflits een extra bericht vanuit de fractie inzake de samenwerking tussen de gemeente Wijchen en de gemeente Druten en de berichtgeving daarover in de Wegwijs

 

De PvdA kondigde aan dat zij nog voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing de huidige raad van Wijchen een standpunt in willen laten nemen over een door de PvdA bepleite fusie met de gemeente Druten.

 

De redactie van de Wegwijs heeft vervolgens alle fractievoorzitters een drietal vragen voorgelegd. De reacties zijn te lezen in de Wegwijs van afgelopen woensdag. De reactie van onze fractievoorzitter Twan van Bronkhorst is volgens ons te summier verwoord.

Wij willen jullie, onze achterban, graag volledig informeren. Vandaar dat we de volledige reactie van Twan, op de vragen van de Wegwijs, met jullie willen delen.

 

Bent u bereid om mee te werken aan een beslissing hierover voordat de Wijchenaren (die geen lid zijn van een partij) zich hierover hebben kunnen uitspreken?

 

We hebben van veel inwoners uit Wijchen en uit alle kerkdorpen het vertrouwen gekregen om namens hen besluiten te mogen nemen voor een periode van vier jaar. Daar gaan we met groot verantwoordelijkheidsgevoel mee om. We zitten maandelijks aan een keukentafel bij inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties om te horen wat er leeft in Wijchen. In tegenstelling van wat de PvdA nu doet, is het bij Kernachtig Wijchen gebruikelijk dat we, vóórdat we een standpunt innemen over dit soort onderwerpen, eerst in gesprek gaan met onze achterban. Pas daarna doet Kernachtig Wijchen uitspraken. Zo ook over de eventuele vervolgstappen op de huidige intensieve samenwerking met Druten. Het artikel van de PvdA heeft ons er wel toe aangezet het onderwerp nu al op de agenda te zetten. Op onze achterbanvergadering van 20 januari aanstaande is iedereen van harte welkom. Dan gaan we hier samen over in gesprek.

 

Wat is het huidige standpunt van uw fractie, geen rekening houdend met een eventueel opgelegde tijdsdruk: is uw partij voor een fusie met Druten, tegen een fusie met Druten of weet u het (nog) niet?

 

We zijn de ambtelijke samenwerking met Druten aangegaan om de kwaliteit van dienstverlening voor onze inwoners te vergroten. Daarnaast is het een gegeven dat een ruime meerderheid van de Drutense gemeenteraad heeft aangegeven aan te willen sluiten bij Wijchen. Wij hebben dit destijds als fractie als een stip op de horizon genoemd. In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven de samenwerking in het Land van Maas en Waal verder te willen ontwikkelen.

 

Voorziet uw partij ooit of nooit een gemeente waarin naast Wijchen ook de huidige gemeenten Druten, Beuningen en West Maas en Waal deel uitmaken?

 

Eén gemeente in het land van Maas en Waal is op langere termijn denkbaar, immers samenwerking maakt sterker. Maar Kernachtig Wijchen blijft scherp op behoud van eigen identiteit van dorpen en kernen, kwaliteit van dienstverlening en een bereikbaar en aanspreekbaar gemeentebestuur.

 

Graag praten we samen met jullie verder over dit onderwerp op onze achterbanvergadering van aanstaande maandag 20 januari 2020 | 19.30 uur | Kasteel Wijchen